Mail sendt
Du vil blive kontaktet hurtigst muligt

Brug for hjælp?

Udfyld felterne, og vi vil kontakte dig

MiniPAS

MiniPAS er designet til at skabe trivsel for børn i aldersgruppen 2-6 år. Værktøjet giver lærere, pædagoger og andre omsorgsfigurer en øget forståelse for førskolebørns marginalisering. Og det giver et entydigt måleværktøj til at finde styrker og udviklingspotentiale hos det enkelte barn.MiniPAS hjælper dig til at:

  • Øge bevidstheden om førskolebarnets evner til indlæring, udvikling og social interaktion.
  • Sikre en besparelse i din institution eller skole og fremme trivslen blandt kommunens børn.
  • Støtte og fokusere positivt på barnets kompetencer.
  • Øge omgivelsernes positive bekræftelse af barnet.
  • Støtte barnet i at få et selvbillede funderet på styrker – ikke på svagheder.

MiniPAS i tre problematikker

"Daniel på fem år er socialt isoleret med en dominerende mor, som aktivt forsøger at påvirke børnehavens omgang med Daniel. Lise på tre år har et begrænset sprog som gør, at hun reagerer med frustration, når hun ikke bliver forstået. Anton på seks år er vådligger og skammer sig."

Fælles for de tre børns problematikker er, at deres selvforståelse er påvirket af deres konkrete udfordringer. MiniPAS muliggør en systematisk, veldokumenteret og effektiv indsats over for børnene. Selv med deres forskelligheder sætter MiniPAS fokus på de ting, som børnene har til fælles og som er af afgørende betydning for deres udvikling.

Alle tre børn har nemlig et selvbillede, der er forskruet på grund af deres udfordringer. Via analyse og konkrete handleplaner hjælper MiniPAS børnene til at fokusere på deres individuelle kompetencer og giver dem et nyt og positivt selvbillede.

MiniPAS hjælper dig med...

Værktøjet giver kommuner et tydeligt overblik over og dokumentation af arbejdet blandt det pædagogiske personale. MiniPAS sikrer desuden, at ingen informationer går tabt, hvis borgeren flytter til ny kommune eller skifter institution.

Læs mere om uddannelsen i MiniPAS, eller prøv PAS gratis i 30 dage allerede i dag.

Gratis prøveperiode