Mail sendt
Du vil blive kontaktet hurtigst muligt

Brug for hjælp?

Udfyld felterne, og vi vil kontakte dig

Nordens førende model til pædagogisk analyse og udvikling

Teorien bag

Pædagogisk Analyse System (PAS) er grundstenen i den vifte af udviklingsværktøjer, som du får adgang til med en NordicPAS-licens. PAS er et neuropædagogisk redskab til udredning, der leder efter mønstre i borgerens måde at løse opgaver på. Systemet er udviklet til at finde potentialer og forudsætninger for læring. Det vil sige, at det er designet til at identificere, hvad borgeren kan selv eller med hjælp – og kun i mindre grad, hvad borgeren ikke kan.

Der ligger en meget omfattende forskning bag udformningen af PAS. Som deltager på NordicPAS brugeruddannelser får du en grundig indføring i de teoretiske principper bag systemet. Men her kan du læse en kort gennemgang af de vigtigste elementer.

Fire teoretikere

PAS bygger grundlæggende på modeller fra fire anerkendte teoretikere: Alexandr Luria, Lev Vygotsky, Howard Gardner og Reuven Feuerstein. PAS er skrevet ind i det, man kunne kalde for en dynamisk ramme, dvs. en forståelse af de menneskelige muligheder som mangfoldige og foranderlige.
PAS kan benyttes i vurderingen af børn fra 2 år og ind i voksenalderen. Når PAS kan anvendes til så bred en målgruppe, er det blandt andet fordi, det er opbygget i overensstemmelse med menneskets kognitive udviklingstrin. Systemet er opbygget i tre niveauer med rod i Blooms taksonomi, som opdeler læreprocesser i tre domæner:

  1. Det kognitive domæne (tænkning, viden, problemløsning)
  2. Det affektive domæne (holdninger, værdier, interesser og vurderinger)
  3. Det psykomotoriske domæne (manuelt / motorisk)

PAS-systemets tests er designet til at vurdere borgerens kompetencer og potentiale på hvert af disse områder. Det betyder, at der kan laves en mere fintmasket udredning end normalt. Der måles både på opmærksomhed, hukommelse, eksekutive funktioner, sproglig kompetence, visuel kompetence, personlig kompetence, social kompetence og logisk/matematisk kompetence.

Alle input fra vurderingerne samles igennem NordicPAS-platformen, der analyserer på data og opstiller et forslag til en pædagogisk handleplan med grafer og en række vejledninger i vurderingen.

PAS set i forhold til standardiseret testning

Pædagogisk Analyse System udspringer af den testtradition, der i internationale sammenhænge kaldes for Dynamic Assessment. Fortalere for denne retning er psykologer og forskere som Reuven Feuerstein, Pnina Klein og David Tzuriel. Dynamic Assessment kan oversættes til "dynamisk udredning". Sammenlignet med mere traditionelle tests fokuserer PAS mere på at understøtte en forandringsproces og afdække muligheder for medieringsstrategier i stedet for at evaluere et statisk færdighedsniveau, f.eks. en sammenligning med andre jævnaldrenes kompetencer.Forskning og evidens

Teorien bag PAS understøttes af ny forskning, der har undersøgt de bedst fungerende pædagogiske metoder og materialer til forskellige grupper af elever med særlige behov.

Fagchefen fra NordicPAS har bl.a. bidraget til det såkladte MPM-projekt, som handler om evidensen mellem Materialer, Pædagogik og Metoder. Projektet er et samarbejde mellem bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet ved professor Niels Egelund og Forskningsstyrelsen.

Baggrunden for MPM-projektet er, at man ønske at systematisere den viden, vi har om specialundervisning, så den enkelte speciallærer ikke er henvist til at finde eller producere de fleste materialer selv, som det sker mange steder i dag. I stedet ønsker man at skabe et brugbart og systematiseret analyseværktøj, faste materialesæt baseret på lærernes erfaring og klare evalueringsmodeller, der anviser, hvor der kan sættes ind. Det er netop disse principper, der er indarbejdet i NordicPAS-platformen.

Vil du vide mere?

Vil du lære mere om teorien bag PAS? Så kontakt Fagchefen på info@nordicpas.dk eller tilmeld dig en af vores uddannelser, hvor du lærer at bruge alle vores værktøjer.