Mail sendt
Du vil blive kontaktet hurtigst muligt

Brug for hjælp?

Udfyld felterne, og vi vil kontakte dig

Udbytte ved den pædagogiske indsats

I Danmark bruges der hvert år millioner af kroner på pædagogisk udviklingsarbejde, typisk i kommunalt regi. Hvor vi på andre velfærdsområder kan måle klart på indsatser og resultater, kan det være sværere at dokumentere resultater inden for det pædagogiske område, især i specialpædagogikken. Eksempelvis falder børn med særlige behov ofte uden for de skalaer, vi bruger til at bedømme skolebørn på normalområdet.

SYSTEMATISK UDVIKLING
Få kortlagt kompetencer og potentialer og lav klare handleplaner, der rykker brugerens udvikling

STYRK SAMARBEJDET
Giv medarbejderne, institutionen eller hele kommunen en fælles model, som styrker dialogen og gør overdragelse nem.

DOKUMENTÉR
Få klart overblik over en brugers, en årgangs eller en institutions udvikling og dokumenter jeres mål via overskuelige dashboards.

Pædagogisk dokumentation

Alligevel har vi et klart behov for at dokumentere, at den pædagogiske indsats nytter. Kommunen har krav på at vide, at de kroner, der investeres i velfærd, giver værdi for pengene. Institutionen og personalet skal kunne måle, at de pædagogiske tiltag reelt flytter borgeren. Og brugere og pårørende skal undgå at blive udsat for virkningsløse eller måske direkte skadelige forløb

Platform for udvikling og dokumentation af læring

Med NordicPAS tilbyder vi en platform, som har et evidensbaseret og standardiseret fagligt grundlag og giver en klar dokumentation af pædagogiske resultater. Det betyder, at vi kan sikre en ensartet, høj kvalitet, hvor den enkelte institution ikke skal opfinde sine egne pædagogiske måleværktøjer. I stedet tilbyder vi en fælles ramme, som giver mulighed for at sammenligne udviklingen på tværs af en kommunes årgange eller institutioner.

Samlet set bidrager NordicPAS til en fokuseret og fagligt funderet prioritering, så både kommunen, institutionen og det pædagogiske personale kan udnytte tid og ressourcer bedst muligt.Én model, mange anvendelser

NordicPAS kan anvendes på mange forskellige områder inden for pædagogikken. Derfor vil man også opleve fordele på mange niveauer:

Fagchefen kan få et tværgående overblik over kommunens indsats på det pædagogiske område, lette samarbejdet mellem kommunens institutioner og vurdere sammenhængen mellem ressourceforbrug og opnåede mål.
Institutionslederen kan få et redskab til at tilrettelægge uddannelsesforløbet for den sentudviklede eller frafaldseleven, eller få en faglig forståelse af, hvordan den anbragte unge skal hjælpes.
Børnehavepædagogen får bl.a. mulighed for at vurdere behovet for en tidlig indsats hos førskolebarnet eller bedømme barnets skoleparathed.
Forældre og børn kan få et støttende værktøj til dialogen og samarbejdet med skolen, eller til elevens egenevaluering.

Der er mange andre fordele. Vi har samlet en lang række andre eksempler på, hvad NordicPAS kan gøre for dig, hvad enten du er kommunal fagchef, institutionsleder, lærer, pædagog eller andet. Læs mere her og blive klogere på, hvad NordicPAS giver af muligheder inden for dit arbejdsfelt.

Her kan du se nærmere på de enkelte apps, som indgår i NordicPAS-platformen.