Mail sendt
Du vil blive kontaktet hurtigst muligt

Brug for hjælp?

Udfyld felterne, og vi vil kontakte dig

SkolePAS

SkolePAS er målrettet skolebørn i alderen 6-18 år. Værktøjet danner rammerne til en forståelse af eleven og anviser til konkrete pædagogiske redskaber, som øger elevens trivsel. SkolePAS afdækker elevens udfordringer og styrker gennem en serie af veldokumenterede opgaver, som eleven udfører sammen med PAS-brugeren. Resultatet giver et indblik i de værktøjer, eleven skal bruge til at overkomme sine udfordringer.SkolePAS hjælper dig til at:

  • Rette fokus mod elevens kompetencer og potentiale.
  • Øge elevens motivation for at lære.
  • Sikre en besparelse på din skole og fremme trivslen blandt kommunens børn.
  • Forstå den bredere sammenhæng, som elevens problematikker indgår i.

Gør eleven til specialist i egen læring

Når en udfordret elev først har opbygget et negativt selvbillede, kan det være svært for eleven at bryde ud af et uproduktivt adfærdsmønster. Eleven bliver frustreret, når han bliver undervist, fordi han ikke forstår vejen til sin egen indlæring.

SkolePAS giver konkrete pædagogiske anvisninger til at sikre, at eleven får indsigt i sin egen læringsmodel. Eleven skal nemlig være specialist i sin egen måde at lære på. Det giver eleven et helt nyt selvbillede og gør ham i stand til at benytte de rette strategier, når han bliver udfordret.

SkolePAS hjælper dig med...

Med SkolePAS får kommuner et overblik over det dokumenterede arbejde blandt kommunens pædagogiske personale og indsigt i skolernes tværfaglige samarbejde. SkolePAS er integreret i NordicPAS-platformen som sikrer, at ingen oplysninger går tabt, hvis eleven skifter skole eller flytter fra kommunen.

Læs mere om uddannelsen i SkolePAS, eller prøv PAS gratis i 30 dage allerede i dag.

Gratis prøveperiode