Mail sendt
Du vil blive kontaktet hurtigst muligt

Brug for hjælp?

Udfyld felterne, og vi vil kontakte dig

”Vi kalder PAS for Succesanalyse”

Torben Laursen, Multiflex Kolding

Pædagogisk Analyse System – PAS

  • Skribent
    Lotte Behrend
  • Opdateret
    5. Maj 2015

PAS er et analyseredskab, som kan benyttes inden for alle socialområder – fra børn, unge, voksne og frem til de ældre borgere. Så uanset hvordan indsatsen er prioriteret, vil de enkelte kommunale omsorgsinstitutioner kunne finde et PAS-værktøj til at fremme trivsel på deres område.


Trivsel er medicinen til et velfungerende individ!

Vi kender alle sammen Ivan Olsen, Gummi Tarzan. Dette er måske ikke Danmarks største film, og ej heller med de helt store eller vigtige scener. Men alligevel har baggårdspumaen Otto Brandenburg gjort et uudsletteligt indtryk som kranføreren Ole i filmen Gummi-Tarzan fra 1981, hvor han siger de udødelige ord:
"Der er altid noget, man er god til, man skal bare finde ud af, hvad det er."
Ordene skal trøste den stakkels Ivan Olsen, der bestemt ikke er dygtig i skolen eller på fodboldbanen.
"Det er vigtigt for børn og unge at opdage ting, de er gode til, og som de kan lide at gøre" lyder det fra Howard Gardners, professor fra Harvard University, version af Gummi-Tarzan-pædagogikken.

Nordicpas arbejder ud fra den overbevisning og med den grundlæggende tankegang, at alle har kompetencer og områder, hvorfra de kan blomstre. PAS er derfor et system, som søger at ændre menneskets selvbillede.

Der findes også konkrete analytiske handlingsplaner, PAS-værktøjer, til den ressourcestærke borger, som er blevet ramt af stress eller anden pludselig sygdom, ikke gentagne gange skal i kontakt med kommunens sociale institutioner.


I arbejdet med den udfordrede borger anvendes en række konkrete modeller til at målrette indsatsen. PAS er ikke en undervisningsmetode men et redskab til at skabe en kompetenceprofil for den enkelte og anvende resultaterne i arbejdet med barnet, den unge eller den voksne.


Det er vigtig i at den kommunale indsats finder styrkerne frem hos den pågældende, fremfor at bruge utallige ressourcer på svaghederne. Vi mener, at trivsel kan føre til konkrete besparelser.


IT

Alle vores PAS-redskaber er rodfæstet i et IT-system, som ved uddannet input kan formulere konkrete handleplaner. Det målretter ressourcer. Når læreren eller pædagogen kan læne sig op ad Det Pædagogiske Analyse System, så frigør det kræfter til at beskæftige sig konstruktivt med barnet og andre børn. Læreren og pædagogen bliver ikke bare mere effektive; de fremmer også helt konkret barnets og andre børns trivsel.